Systém podlahového vytápění TAC

Systém podlahového vytápěni TAC je technicky méně dokonalý systém kotvení trubek, který pro jejich uchycení používa speciální kotvíci spony. Spony se háčky zachytí za fólii nalepenou na polystyrenovém pásu. Montáž systému je delší a náročnější oproti systému 1.2.3. Je určen k zalití cementovým nebo anhydritovým potěrem, tzv. "mokrý systém" .

Základní komponenty:

  • Vícevrstvé trubky MV pro vytápění 16 x 2 mm
    Vícevrstvé trubky o rozměru 16 x 2 mm jsou tvarově stálé, s vysokou teplotní a tlakovou odolností a minimální tepelnou roztažností. Mají kyslíkovou bariéru. Je možné s nimi pracovat i při nižších teplotách (až do -15°C), jsou chemicky odolné  a vyznačují se minimální tepelnou roztažností. Trubky je možno použít také k rozvodům vody.

  • Systémový pás z polystyrenu
    Systémový pás z bezfreonového polystyrenu s fólií s předtištěným rastrem a postranním přesahem ke spojování jednotlivých systémových pásů. Přesah rastrované fólie se šířkou 1 m se spojuje lepicí páskou. Vzálenosti pokládání trubek se při dodrdžení poloměru ohybu mohou libovolně pohybovat mezi 5 až 30 cm. Účinně zabraňuje úniku tepla, izoluje vůči vlhkosti a výrazné tlumu kročejový hluk (28 dB) na všech druzích povrchu. Je vhodný pro všechyn typy podkladů, včetně litých potěrů. Řezacím nožem se velmi lehce urpavuje na požadovanou velikost. K systémovému pásu se trubky upevňuji pomocí speciálních kotvicích spon. Ke sponkování se používa speciální montážní přístroj, který výrazně urychluje montáž. Systémový pás slouží k ukotvení trubek d 15-20 mm.

  • Rozdělovač VSV
    Slouží k napojení jednotlivých okruhů podlahového vytápění. Pomocí regulačních prvků je možno řídit průtoky v jednotlilvých okruzích a tak zabezpečit tepelnou pohodu v místnosti. Trubky se k rozdélovači upevňují pomocí adaptérů se svěrnými spoji. Připojovací závit 3/4" Eurokonus je univerzální a použitelný pro průmery trubek d 12-20 mm.